Stavby na kľúč

Našou špecializáciou je realizácia výstavby obytných a rodinných domov na kľúč. Počas celej realizácie projektu sme Vašim generálnym partnerom, ktorý šetrí Váš čas a prináša odborné know how. Nepotrebujete stavebné znalosti a získavate od nás záruku na realizovaný projekt. Počas celého procesu realizácie sme Vašim jediným partnerom, s ktorým komunikujete. Samozrejmosťou je Vaša aktívna účasť na projekte pri realizácii detailných požiadaviek.
Sme partnerom, s ktorým budete bývať čo najrýchlejšie a hlavne kvalitne.Bauerei
Orion

V čom spočíva realizácia stavieb na kľúč?

Základom je rozdelenie realizácie na niekoľko etáp:

1. Stavebné práce

Zameranie

Zameranie stavby je proces, pri ktorom sa vytýčia polohy základov stavby na pozemku získané na základe projektovej dokumentácie.

Výkopové práce

Výkopové práce a úprava terénu pre základy domu, zarovnávanie a svahovanie terénu. Pripravujeme pozemok pre stavebné práce.

Zabezpečenie prípojok

Zabezpečenie všetkých požadovaných prípojok ako: vodovodná/ kanalizačná, plynová, odpadová prípojka, stanovenie technických podmienok.

Základová doska

Betonáž základových pásov a následný zásyp, uloženie tvárnic, montáž uzemnenia bleskozvodu – najdôležitejšia časť stavby v spolupráci s odborníkmi a profesionálmi.

Hydroizolácia základovej dosky

Izolácia proti podzemnej vlhkosti, stekajúcej či tlakovej vode – odporučenie na čo najvhodnejšiu izoláciu pre konkrétnu stavbu. Práca s kvalitnými materiálmi.

Betonárske práce

Hĺbkové zhutnenie a povrchová úprava, šalovanie, armovacie prvky, betónovanie deky. Dodržiavanie všetkých technologických a bezpečnostných predpisov je samozrejmosťou.

Murárske práce

Kompletné murárske práce – obvodové múry, priečky, steny.

Tesárske práce

Najčastejšie zahŕňajú drevené krovy, prípravu striech pod plech/ škridlu.

Strechy/ strešné krytie

Vybudovanie venca na obvodové múry, ktorý tvorí základ stropu hrubej stavby. Monolitický alebo montovaný systém. Pokrytie a izolácia strechy.

2. Dokončovacie práce

Elektroinštalácia

Elektroinštalácie – klasické alebo moderné – inteligentné. Osvetlenie, zásuvky, riadené vykurovanie, vetranie, kamerový či zavlažovací systém, ovládanie vstupnej brány a pod. Finálnou časťou je revízia.

Vodoinštalácia

Vodovodné, tepelné a kanalizačné rozvody. Napojenie na kanalizačné zariadenie, septik či domácu čističku. Finálnou časťou je revízna kontrola.

Omietky

Omietky – vnútorné a vonkajšie. Základná funkcia vonkajšej omietky – ochrana stien domu. Účelom vnútorných omietok je vytvárať v dome vhodnú klímu, vytvoriť dizajn a príjemný vzhľad interiéru.

Poter

Betónové, spádové alebo ecostyren potery. Betónové potery – vysoká odolnosť voči vlhkosti a neobmedzená životnosť. Spádové – ideálne do garáží a na terasy. Ecostyren – zmes betónu a penového polystyrénu. Má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako betón.

Fasáda

Kladieme dôraz na výber fasádnej omietky, nakoľko táto časť je najviac vystavovaná vplyvom počasia. Preto Vám poradíme aj s výberom vhodného materiálu.

Dvere/ Okná/ Parapety

Plastové, hliníkové alebo drevené okná/ dvere. Drevené – prírodný materiál, prirodzené tepelnoizolačné vlastnosti, ekologický, vyššie nároky na údržbu. Plastové – jasná voľba v pomere kvalita a cena, nízke nároky na údržbu, výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Hliníkové – moderný, nadčasový vzhľad, vyššia cena. Vysoká pevnosť, nízka hmotnosť a dlhá životnosť, nízke nároky na údržbu, recyklovateľný materiál. Montáž a servis exteriérových žalúzií na elektrické ovládanie.

3. Interiér

Maliarske práce

Interiérová úprava stien podľa požiadaviek klienta.

Podlahy

Drevené, vynylové či laminátové podlahy. Všetko podľa požiadavky klienta s našim profesionálnym odporučením.

Obklad

Obklady kúpeľní, technických miestností. Podľa individuálnych potrieb každého klienta.

Osadenie sanity a zriaďovacích predmetov

Osadenie sanity (umývadlá, toalety, geberity, sprchové kúty, vane).

4. Exteriér

Oplotenie

Oplotenie v súlade s estetickým výsledkom stavby a okolia. Všetky druhy materiálov – murované, kovové či drevené riešenia.

Spevnené plochy

Chodníky a prístupové cesty v rovnakej úrovni s terénom v povrchovej úprave. Materiálové prevednie – betónové dlaždice, prírodný kameň alebo drevené časti.

Záhradkárske práce

Kompletná starostlivosť a príprava okolia domu, záhradná architektúra.
Naša spoločnosť poskytuje nadštandardný servis pri realizácii stavieb na kľúč. Vyššie uvedené etapy budú predmetom cenovej ponuky. Pri realizácii používame výhradne kvalitné, certifikované materiály. Samozrejmosťou je náš profesionálny, individuálny a osobný prístup, odbornosť a dodržiavanie termínov. Máte doplňujúce otázky alebo záujem o vypracovanie aproximatívneho rozpočtu? Neváhajte kontaktovať našich odborníkov.