Plánovanie stavieb

Základom úspešného konceptu a následnej realizácie projektu je dôkladné integrované naplánovanie, to znamená, že Vám pripravíme projekt od počiatočného návrhu až po finálny plán a to v spolupráci s našimi certifikovanými partnermi, nakoľko kvalitný výstup je vždy spolupráca kompletného tímu.

Pri plánovaní kladieme dôraz na Vaše požiadavky a predstavy a ich detailné zapracovanie.

Plánovanie stavieb

Aké služby v rámci plánovania ponúkame?

  • vypracovanie štúdie
  • vypracovanie architektonického návrhu
  • vypracovanie projektového návrhu
  • vypracovanie stavebného plánu
  • vypracovanie energetického posudku
  • vypracovanie popisu stavby
  • zameranie pozemku
  • podpora na jednotlivých príslušných úradoch
  • vybavenie všetkých potrebných povolení
  • vypracovanie statiky